VP ze Spikal se zajímá o dějiny, myslivost, a má rád svou rodnou vesničku v Podbezdězí = SPIKALY.
email: v.pekar@seznam.cz

Jak naše obec název dostala

Není dosud známo, jak Spikaly ke svému jménu přišly. V dnešní době existuje několik teorii.

První teorie, kterou spikalští občané používají nejčastěji je, že kdysi na místě dnešních Spikal se spalovala mrtvá těla lidí. Spikaly od slova spíkati, spékati. Tuhletu verzi znají především starší občané.

Další teorie je podle pana řídícího Václava Vaňka, který učil ve škole v Bezně, a napsal knihu  Historické obrázky z Mladoboleslavska. Vyšla v roce 1892.

V ní se píše: Osady ležící v místech hlubokých, pojmenovali předkové˝ Peklem˝ tak jest Peklo u Všelis a Doubravičky, osadě nad dolem, peklem ležící, dali jméno Spíkaly.

V kronikách o pánech z Kováně je zmínka o vsi Spikaly, kde je psáno: Roku 1402 prodal Sulek II. Pán z Kováně úroky ve Spikalých (in Wespikal) a Borči koleji Všech svatých. A právě zde se objevilo slovo in Wespikal, což je zarážející. Před slovem německé in a název Wespikal. Což si česky můžeme vykládat jako Wes = což znamená ves, osada, obec a Pikal= člověk lstivý, ten co piká apod. výrazy.

Z toho vyplývá že, zde mohl i žít člověk se jménem Spika. Což kdysi bylo křestní jméno. Toto jméno znamená: kdo se rád spikuje, milovník piklů chytrý a lstivý člověk. V obecné češtině se též objevuje Špika, nebo též Pika.

Potom zde máme ještě jednu variantu názvu obce Spikaly. Kdysi páni z Kováně měli právo hrdelní, jak je známo, lidé jako zloději, vrazi apod. lidé se nesměli pohřbívat do svěcené půdy. A tak páni z Kováně pohřbívali na území dnešních Spikal. Popravy se uskutečňovali na místě zvaném Na Stínadlech, které se nachází jihovýchodně od obce, u dnešní bažantnice MS Hrádek.

Tak nezbývá a jen si myslet jak vlastně Spikaly ke svému jménu přišli. Tyto teorie byly poskládány především Václavem Pekařem ze Spikal.

Jinak o obci Spikaly. Vzniku názvu se můžete dočíst v knize Divnopis 2, proč se to tak jmenuje.

Jsou tam tři stránky o obci Spikaly, kde jsou výklady občanů obce Spikal a jazykovědců.

                                                                                        

Autor: Václav Pekař ze Spikal

Email na tvůrce a vlastníka stránek: V.pekar@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one