VP ze Spikal se zajímá o dějiny, myslivost, a má rád svou rodnou vesničku v Podbezdězí = SPIKALY.
email: v.pekar@seznam.cz

Můj rod Pekařů

Pekařovi
Rod Pekařů pochází z Českého Ráje z obce Ohrazenice. První zjištěný předek se jmenoval Jakub Pekař, který je zmíněn v berní rule a v knize poddaných ze 17. století. Jakub Pekař se narodil L. P. 1609. Jeho potomci se zde rozrostli do několika větví. Moje větev se odstěhovala z Ohrazenic čp.37 mezi léty 1835 až 1840 do obce Nepřevázka na Mladoboleslavsku do chalupy čp.3. Byli to Josef Pekař, jeho žena Kateřina roz. Tomášová z Nudvojovic čp.7  (dnes součástí Turnova) a jejich děti Františka (nar.1821), Kateřina (nar.1824), Alžběta (nar.1831) a jejich syn můj přímý 4xpradědeček František Pekař (nar.1826). Blíže jsem nezjistil jestli měli ještě další sourozence.
Dcery Josefa a Kateřiny Pekařových:
1) Františka se vdala za Jana Schraiera. Jinak měla i svého nemanželského syna Václava (nar. i zemř. 1851).
2) Kateřina se provdala za Josefa Březinu. Ta též měla nemanželské dítě a to dceru Annu (nar. 1847)
3) Alžběta vdaná za Pavla Brabce
 
Syn František a jeho potomci
František Pekař se oženil s Annou Veronikou, dcerou  půlsedláka, neboštíka Františka Kellera  z Liběchova čp.9. Rod Kellerů se přestěhoval z obce Bezděčín u Hodkovic  okr. Jablonec n.N. (německá obec). Anna Veronika se narodila v roce 1819. Její matka se jmenovala Anna roz. Weisová z Jenišovic.
 
František a Anna Veronika měli 5 dětí, 2 chlapce a 3 děvčata, které se dospělosti nedožili dvě děti. Obě byli holky a jmenovali se stejně Marie (1847 až 1849 a 1851 až 1854). Jejich nejmladší dcera Anna (nar. 1857) se nikdy neprovdala (co jsem zjistil.).
Starší syn se Jmenoval Václav (nar. 30.6.1849), který je i můj přímý 3xpraděda, jeho žena byla Kateřina roz. Rašínová z Nechanic. Mladší syn se Jmenoval Josef (nar. 24.10.1854 a zemř. 1919 v Ml. Boleslavi). Josef se oženil s Marií Petrovou z Plazů (děti zjištěny dvě, Josef a Anna).
 
Václav a Kateřina Pekařovi a jejich potomci
Žena Václava pocházela z Nechanic čp.37, kde se také narodila v roce 1836. Byla dcera řezníka Josefa Rašína a jeho ženy Moniky roz. Vejdělkové z Přímu.
Václav a Kateřina se vzali v únorů 1873 v Dolním Bousově. V červnu 1873 se jim narodila v Dolním Bousově holčička jménem Anna.
Z Dolního Bousova se přestěhovali do Mladé Boleslavi do domu čp.41 v Podolci, kde se jim narodili další 3 děti. Božena Marie (nar.1875), Žofie Terezie (nar. 1877) a syn Adolf Ferdinad (23.5.1880  až 1956), za první světové války bojoval na východní frontě, kde byl zajat v pevnosti Přemyšlu, později se přidal do ČSL legií, kde byl desátníkem. Adolf měl ženu Kateřinu roz. Kocinovou a měli spolu 4 děti, 3 chlapce a 1 dívku.
Ale měli ještě jednoho nejmladšího sourozence, který se narodil v Ptácké ulici čp.42 dne 10.5.1883 a jmenoval se Karel, který je můj přímý 2xpraděda.
 
O Karlovi Pekařovi a jeho rodině
Karel Pekař, jako jeho starší bratr bojoval v první světové válce na východní frontě, kde byl zajat, později vstoupil do čsl legií. Na Sibiři si ochočil mladé medvídě Míšu, sirotka, neboť jeho matku zastřelili  čsl vojáci na průzkumu. Děda Karel se o medvídě staral a učil ho různým kouskům, občas za něho zaskakoval a staral se o Míšu jeho bratr Adolf, kterého ale tolik neposlouchal jako Karla. Míša se naučil podrážet nohy ze zadu důstojníkům. Karel také měl dva vlky, ale ti brzy zemřeli, neboť byli nemocní. Děda Karel s medvědem Míšou se vrátil do Československé republiky na podzim roku 1920. Míšu daroval městu Mladé Boleslavi, ale město mu ho brzy vrátilo. Později ho daroval svému kamarádu s kočovným cirkusem. Tam odtamtud utekl, dle vyprávění mého strýce a byl později umístěn do zoologické zahrady, kde také utekl a v Parku (asi v Liberci) byl zastřelen vojáky či četníky. Ale zase se mi doneslo, že jedna rodina ho má doma v Dobrovicích, tak nevím, jak už to bylo.
 
Karel Pekař (1883 až 1961) se oženil s Annou roz. Vítkovou (nar. 1882 zemř. 1972). Rodiče praprababičky Anny byli Václav Vítek z Bosně (u Kněžmosta) a Marie Poláková z Lažan (u Sychrova). Strýc Anny Josef Vítek byl hajným na Jemnikáh a desátníkem 4. Dělostřeleckého pluku, který bojoval v roce 1866 v Rakousko-Pruské válce.
Karel a Anna Pekařovi měli 4 děti. Nejstarší byla teta Karolína (nar. 20.8.1901) provdaná Dubská, dále následovali Karel a Jana (Hana) a nejmladší Emil (1913 až 2002), můj praděda.
 
Praděda Emil se narodil v Jilemnici, neboť děda Karel často cestoval. Emil byl ženat s mou babičkou Jindřiškou roz. Kohoutkovou z Prahy-Bubenče (1912 až 1978). Rod Kohoutků pochází od Sedlčan.
Dětí měli tři. Jiřího (nar.1835), Miloslava (1942) a Jindřišku (1945).
Miloslav pekař je můj děda, který byl ženatý s Miluší Holubovou z Bezna, dnes jsou rozvedený. Ti mají dva syny Jana a Vladimíra.
Jan se oženil s lenkou Sládkovou a můj otec Vladimír Pekař s Ivetou roz. Martinkovou z Ostrova u Macochy.
No a ti mají dva syny Mě Václava (1991) a mého mladšího bratra Jakuba (1993).
 
Nenapsal jsem všechny členy rodokmenu, tímto se omlouvám.
 
Sepsal Václav Pekař ze Spikal
Email na tvůrce a vlastníka stránek: V.pekar@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one